PRODUKTY

Oboznámte sa s našimi produktami

Prídavné materiály pre spájkovanie a zváranie


Ponúkame široký sortiment spájkovacích a zváracích materiálov a to zváracie a spájkovacie prúty , elektródy , drôty , spájkovacie krúžky, podložky, ďalej kovové prášky, pasty a ostatné špeciálne materiály .

Našími hlavnými partnermi sú firmy, ktoré sa zaoberajú s výrobou súčastok pre automobilový priemysel, i spoločnosti špecializované na výrobu chladiacej a vzduchovej techniky..Chemikálie na povrchovú úpravu


Sú to odmasťovadlá, odstraňovače oxidov, ale aj aktivačné činidlá, ako aj leptacie a pasivačné /materiály/ prípravky.


Stroje a zariadenia na spájkovanie, pece, zariadenia na ohybanie rúrok, priemyselné práčky a náhradné diely

Rôzne druhy pecí, ako napr.: pece na tvrdé spájkovanie, komorové pece, pece na tepelnú úpravu, pece so špeciálnou výbavou, reťazové a vákuové pece.


stroje na tvarovanie /trubíc/ rúrok, tvarovacie stroje, CNC tvarovacie centrá

Vykurovacie rúry vyrábané z liatín s vysokým obsahom niklu, tunelové pece, súčiastky do peci /komponenty/ a nástroje pracujúce za vysokého tlaku a tepla, výmenníky tepla.

dopravné pásy, reťazové dopravníky

KONTAKTY