Služby

Neweld venuje vysokú pozornosť vzdelávaniu technických pracovníkov zapojených do údržby a výroby.

Pravidelne organizuje školenia, kurzy , kde sa prezentujú najnovšie vedomosti a zručnosti v odbore. Taktiež organizuje kurzy pre zváračov, kde môžu získať kvalifikačný stupeň uznaný v celej Europskej únii.

Vyžiadajte našu ponuku

Školenia


Neweld venuje osobitnú pozornosť technickému školeniu svojích vlastných zamestnancov a ponúka rovnaké príležitosti aj pre svojích klientov.


Poradenstvo


Naši odborníci majú za sebou desiatky rokov skúsenosti v tejto oblasti, a sú pripravení riešiť požiadávky naším partnerom.


Údržba pece, rekonštrukcia a dodávka náhradných dielov


Táto služba zahrňa údržbu starších pecí , rekonštrukciu, montáž súčiastok, uvedenie do prevádzky a na požiadavku aj zaškolenie obsluhujúceho personálu.


KONTAKTY