Chemikálie na povrchovú úpravu

Tento produktový rad zahŕňa odmasťovače, odstraňovače oxidov, aktivačné činidlá, leptacie a pasivačné prípravky.

Chemikálie na povrchovú úpravu

Tento produktový rad zahŕňa odmasťovače, odstraňovače oxidov, aktivačné činidlá, leptacie a pasivačné prípravky.