Obrábanie kovov

Víťazstvo v tendroch EÚ umožnil rozšírenie doterajších činností a výrobné procesy zodpovedajú najvyšším očakávaniam, zohľadňujúc požiadavky automobilového priemyslu.

Okrem obchodnej činnosti uskutočňujeme dierovanie, lisovanie a sústruženie.

Obrábanie kovov

Víťazstvo v tendroch EÚ umožnil rozšírenie doterajších činností a výrobné procesy zodpovedajú najvyšším očakávaniam, zohľadňujúc požiadavky automobilového priemyslu.

Okrem obchodnej činnosti uskutočňujeme dierovanie, lisovanie a sústruženie.