Výrobné zariadenia

Predávame rôzne druhy pecí, ako spájkovacie, komorové, šachtové pece, pece na tepelnú úpravu, na tvrdenie, pece so špeciálnou výbavou, ako pece s dopravným pásom a rotačné pece.

Zariadenie na ohýbanie a tvarovanie rúrok a CNC ohýbacie centrá

V našej ponuke sú aj vykurovacie potrubia zo zliatín s vysokým obsahom niklu, tunelové časti a iné náhradné diely pecí na tepelné spracovanie, vysokotlakové zariadenia a výmenníky tepla.

Dopravné pásy a reťaze

Výrobné zariadenia

Predávame rôzne druhy pecí, ako spájkovacie, komorové, šachtové pece, pece na tepelnú úpravu, na tvrdenie, pece so špeciálnou výbavou, ako pece s dopravným pásom a rotačné pece.

Zariadenie na ohýbanie a tvarovanie rúrok a CNC ohýbacie centrá

V našej ponuke sú aj vykurovacie potrubia zo zliatín s vysokým obsahom niklu, tunelové časti a iné náhradné diely pecí na tepelné spracovanie, vysokotlakové zariadenia a výmenníky tepla.

Dopravné pásy a reťaze